แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:42) { มาตรฐานการพิจารณา }

แนวคิด :

– พวกยิวรู้จักกับโยเซฟและมารีย์ ดังนั้นเมื่อเขาพิจารณาแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่ พระเยซูจะมาจากสวรรค์ ทั้งที่พ่อแม่ของพระองค์เป็นมนุษย์ในโลกนี้

– พวกเขาพิจารณาพระเยซู ตามมาตรฐานของโลก ตามมุมมองของโลก เขาจึงไม่อาจรู้จักกับพระเยซูได้จริงๆ และยิ่งไม่อาจวางใจในพระเยซูได้

การประยุกต์ใช้ :

– อ.เปาโล กล่าวไว้ใน 2คร. 5:16 ว่า “…​เมื่อ​ก่อน​เรา​เคย​พิจาร​ณา​พระ​คริสต์​ตาม​มาตร​ฐาน​ของ​โลก​ก็​จริง แต่​เดี๋ยว​นี้​เรา​จะ​ไม่​พิจาร​ณา​พระ​องค์​เช่น​นั้น​อีก”

– เมื่อ อ.เปาโล พิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลก เขาจึงไม่รู้จักกับพระเยซู

– วันนี้ เมื่อเราพิจารณา สิ่งต่างๆ คนต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวเรา อย่าให้เราพิจารณาตามมาตรฐานของโลก

– ไม่ใช่ตามสายตาที่มองเห็น แต่ตามสายตาฝ่ายวิญญาณ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสำแดงแก่เรา เมื่อเราร้องขอเชิญพระองค์ให้สำแดงแก่เรา

– ด้วยคำถามง่ายๆว่า “ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์เถิดว่า พระองค์ประสงค์จะเปิดเผยสิ่งใดแก่ข้าพระองค์ ผ่าน สิ่งของ บุคคล หรือ สถานการณ์ ที่ข้าพระองค์พบในวันนี้”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s