แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:43) { ไขข้อข้องใจ }

แนวคิด :

– เมื่อพวกยิวสงสัยในสิ่งที่พระเยซูตรัส ว่าจะเป็นไปได้อย่างไร สิ่งที่พวกเขาทำเพื่อแก้ความสงสัยนี้ คือ ซุบซิบกัน ปรึกษา พูดคุย วิเคราะห์กันเอง

– แต่พระเยซู บอกพวกเขาว่า อย่าทำเช่นนั้น คือ อย่าพยายามหาคำตอบด้วยการวิเคราะห์กันเอง เขาควรนำสิ่งยังสงสัยอยู่นั้น มาถามพระเยซูโดยตรง

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเกิดความสงสัยเกิดขึ้น ในสถานการณ์ในชีวิต “ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้จึงต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วย?”

– สิ่งที่เราควรทำ ไม่ใช่การคิดเอง เออเอง ว่า เพราะอย่างนั้น มันเป็นอย่างนี้

– แต่เราควรนำความสงสัยนั้นมาถามพระเยซู ขอการสำแดงการเปิดเผยจากพระองค์ เกี่ยวกับข้อสงสัยของเรานั้น

– แล้ว รอคอยและสังเกต คำตอบที่มาจากพระองค์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s