แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:44) { ไม่ใช่แค่มาหา แต่ มาถึง }

แนวคิด :

– การจะมาหาพระเยซูเพราะเห็นหมายสำคัญหรือเพราะคิดพิจารณาตามเหตุผลแห่งโลกนี้ ไม่อาจมาถึงพระเยซูได้

– การมาถึงพระเยซูได้ เป็นการกระทำของสิ่งที่สูงส่งกว่าการตะเกียกตะกายของมนุษย์

– เป็นการกระทำของพระบิดาที่พระองค์ประสงค์ที่จะช่วยเรา จึงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชักนำเรามาถึงพระเยซู และให้พระเยซูทำให้เรารอดพ้นความตาย เป็นขึ้นมา ในวันสุดท้าย

– นั่นคือ วันนี้ที่เรามาถึงพระเยซูได้ ไม่ใช่เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสมใดๆของเราเลย ทั้งหมดเป็นพระคุณของพระเจ้าล้วนๆ

การประยุกต์ใช้ :

– ในทุกวัน ไม่ว่ากิจกรรมในฝ่ายวิญญาณใดๆ (การอธิษฐาน,การอ่านพระคัมภีร์,การอดอาหารอธิษฐาน,การนมัสการ,ฯลฯ)โดยตัวมันเอง ก็ไม่อาจนำเรามาถึงพระเยซูได้ แต่ที่เรามาถึงพระเยซูได้ เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า

– “ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดชักนำจิตใจของข้าพระองค์ ในการอธิษฐานในวันนี้ ให้จิตใจของข้าพระองค์ มาถึงพระเยซูด้วยเถิด”
– “ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดชักนำจิตใจของข้าพระองค์ ในการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ ให้จิตใจของข้าพระองค์ มาถึงพระเยซูด้วยเถิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s