แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:47) { วางใจจริงๆ? }

แนวคิด :

– พระเยซูสรุปให้พวกเขาฟังด้วยวลีสั้นๆ “ผู้ที่วางใจในเรา ก็มีชีวิตนิรันดร์” ซึ่งเป็นการกล่าวย้ำ ยน. 6:40

– การมีชีวิตนิรันดร์ ซึ่งจะทำให้เราไม่กระหายอีกเลย , ทำให้เรารอดพ้นการพิพากษา ,ทำให้รอดพ้นความตาย , ทำให้เราเป็นขึ้นมาจากความตาย และได้อยู่กับพระเจ้าเป็นนิจนิรันดร์ เราสามารถรับทั้งหมดนี้ได้เพียงแค่เราวางใจในพระเยซูสำหรับความรอดของเรา

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้เราวางใจในพระเยซูสำหรับความรอดของเรา(รอดพ้นบาปและเป็นขึ้นมาจากความตายในวันสุดท้าย)แล้วหรือยัง?

– วันนี้ เราคิดว่า “เราจะทำให้พระเจ้ายอมรับเรา ด้วยการกระทำอะไรบางอย่าง” หรือ เรามั่นใจแล้วว่า “วันนี้พระเจ้ายอมรับเราแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์”

– ด้วยการวางใจพระเยซูอย่างแท้จริงเช่นนี้ ชีวิตเราจึงรับการชำระให้บริสุทธิ์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสามารถทำงานในชีวิต ให้เกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและการกระทำของเราได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s