แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:48) { อาหารแห่งชีวิต }

แนวคิด :

– พระเยซูกล่าวย้ำอีกครั้ง เหมือนในข้อ 35 ว่า พระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิต

– แต่ถ้าพิจารณาแบบรวมๆในข้อติดกันด้วย (ข้อ47-50)จะเห็นว่า “วางใจ จะ มีชีวิต”  “อาหารนี้ ให้ชีวิต ” “กินอาหาร ชนิดอื่น สุดท้ายก็จะเสียชีวิต” “แต่กินอาหารนี้ จะ มีชีวิต”

– รวมเข้าด้วยกัน ได้ความว่า “กินอาหารแห่งชีวิต คือ การวางใจในพระเยซู ผู้เป็นแหล่งชีวิต” นั่นเอง

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อเราพบอาหาร อาหารจะทำให้เรามีชีวิต(ไม่ตาย) ก็ต่อเมื่อ เรากินเข้าไป ไม่ใช่แค่นั่งดูอาหารเฉยๆ

– เมื่อเราพบพระเยซูผู้เป็นอาหารแห่งชีวิต เราจะมีชีวิต ก็ต่อเมื่อ ให้พระองค์เข้ามาในเรา ด้วยการวางใจในพระองค์

– อาหารที่กินเข้าไป จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็ต่อเมื่อมันกระจายเป็นสารอาหารแทรกซึมไปยังทุกส่วนของร่างกายฉันใด

– เราต้องวางใจในพระเยซู ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเรา ฉันนั้น

– “วันนี้ มีเรื่องใดในชีวิตของเราบ้าง ที่ยังไม่ยอมวางใจในพระเยซูอย่างแท้จริง?”

– พื้นที่ใดๆในชีวิตของเรา ไม่อาจมีชีวิตได้ จนกว่าเราจะยอมให้พระองค์ผู้เป็นอาหารแห่งชีวิตแทรกซึมเข้าไป ด้วยการไว้วางใจในพระองค์อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s