แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:49) { กินแล้วตาย }

แนวคิด :

– พระเยซู กล่าวทวนคำพูดของพวกยิว ในข้อ31 บรรพบุรุษของพวกเขากินมานาในถิ่นทุรกันดาร

– แต่ท้ายที่สุด พวกเขาเหล่านั้นก็เสียชีวิต

– พระพรสำหรับโลกนี้ (อาหารในโลกนี้)ไม่สามารถช่วยให้พ้นความตายได้

– มีแต่พระพรจากสวรรค์ (อาหารสวรรค์)เท่านั้น จึงจะสามารถช่วยให้พ้นความตายได้อย่างแท้จริง

การประยุกต์ใช้ :

– ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่เราได้รับมากมายในโลกนี้ เมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้า

– อย่างไรก็ตาม พระพรเหล่านั้นไม่ใช่แก่นสารแท้ของชีวิต พระเยซูเท่านั้นเป็นแก่นสารที่แท้จริงของชีวิต เป็นผู้ประทานชีวิต ผู้ที่มีพระองค์ก็มีชีวิต ผู้ถอยห่างจากพระองค์ก็กำลังเดินออกห่างจากทางแห่งชีวิต

– อย่ายอมให้ มารซาตานสวมรอยใช้พระพรชั่วคราวในโลกนี้ ดึงเราออกจากความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเยซู ผู้เป็นแก่นสารแท้แห่งพระพรจากพระบิดา

– พระพรชั่วคราวไม่สามารถทำให้เรามีชีวิตได้  มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่ทำให้เรามีชีวิตได้ จงลงทุนเวลาและสิ่งที่เรามี เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูเถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s