แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:50) { กินแล้วมีชีวิต }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้พวกยิวฟัง ว่าพระองค์คืออาหารแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ซึ่งไม่เหมือนกับอาหารแห่งโลกนี้

– อาหารแห่งชีวิต จากสวรรค์นี้ กินแล้ว จะมีชีวิต จะพ้นจากอำนาจของความตาย

– พระเยซูชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่พระองค์ถูกส่งมาจากสวรรค์ คือ เพื่อให้ผู้ที่วางใจในพระองค์ พ้นจากความตายไปสู่ชีวิต

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าประสงค์ให้เราออกจากความตาย ไปสู่ชีวิต

– ซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่อเรามาหาพระเยซูและวางใจในพระองค์

– วันนี้ เรามีชีวิตแล้วหรือยัง? หรือเราเป็น ผู้ที่น่าจะมีชีวิตได้แล้วแต่กลับไร้ชีวิต เพราะเรามาถึงแค่ศาสนาคริสต์ แต่ยังไม่มาถึงพระเยซู

– โดยการวางใจพระเยซูสำหรับทุกพื้นที่ในชีวิต จะนำชีวิตที่แท้จริงมาสู่ทุกพื้นที่ในชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s