แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:51) { ของขวัญราคาแสนแพง }

แนวคิด :

– พระเยซูเฉลยอย่างชัดเจนว่า พระองค์คืออาหารจากสวรรค์ ใครก็ตามที่รับพระองค์เข้าในชีวิต(กิน) ผู้นั้นก็จะพบชีวิตที่แท้จริง ชีวิตนิรันดร์

– พระเยซู อธิบายต่อว่า สิ่งที่พระเยซูมอบให้นั้น พระองค์ลงทุนมากเพียงใด คือ ด้วยชีวิตของพระองค์เอง

– พระเยซู ยอมเสียชีวิต เพื่อให้ผู้ที่วางใจในพระองค์ได้ชีวิต

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อทหารคนใดสละเลือดเนื้อของตนเพื่อปกป้องประเทศชาติ กล่าวได้ว่า ทหารนายนั้นช่างรักประเทศของเขาจริงๆ และน่ายกย่องยิ่งนัก

– มากยิ่งไปกว่านั้น พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ลงมาในโลก สละเลือดเนื้อของพระองค์เอง เพื่อช่วยเรา มนุษย์ผู้เป็นคนบาป

– เราสมควรซาบซึ้งในความรักของของพระองค์ และยกย่องเทิดทูนพระองค์มากเพียงใด

– วันนี้ เราดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเยซู สมกับที่พระองค์ทรงสละเลือดเนื้อเพื่อช่วยเราหรือไม่?

– วันนี้ เราอยู่เพื่อพระองค์ หรือ อยู่เพื่อตนเองต่อไป?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s