แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:53) {ทำให้ไม่เข้าใจ}

แนวคิด :

– เมื่อพวกยิวงง จนเถียงกัน พระเยซูตรัสต่อไป คราวนี้ งงหนักกว่าเดิม

– พระเยซูบอกว่า “ต้องกินเนื้อและดื่มเลือดของพระองค์ ไม่งั้นจะไม่มีชีวิต”

??? จะกินเนื้อคนได้อย่างไร? ยิ่งไปกว่านั้น จะดื่มเลือดคนได้อย่างไรเพราะว่าขนาดดื่มเลือดสัตว์ ยังต้องถูกอเปหิออกจากชุมชนเลยทีเดียว!!!

– ก่อนหน้านี้พระเยซูอธิบายแล้วว่าให้ “วางใจ” แต่เขาไม่ฟังกลับคิดและสนใจแต่เรื่องของตน(กิน) พระองค์จึงตรัสกับเขาตามแบบที่เขาอยากได้ยิน แต่จงใจทำให้เขายิ่งไม่เข้าใจเข้าไปอีก

– ซึ่งประโยคเหล่านี้ ต่อมาพระเยซูเฉลยให้เหล่าสาวกฟังว่า มันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่เรื่องของเนื้อหนัง(ข้อ63)

– เหมือนใน มก. 4:12 พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ข้อ​ความ​ลับ​ลึก​แห่ง​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ได้ แต่​ฝ่าย​คน​นอกนั้น​บรรดา​ข้อความ​เหล่า​นี้​…​เขา​จะ​ดู​แล้ว​ดู​เล่า แต่​มอง​ไม่​เห็น และ​ฟัง​แล้ว​ฟัง​เล่า แต่​ไม่​เข้าใจ…”

การประยุกต์ใช้ :

– พระเจ้าพร้อมที่จะเปิดเผยความล้ำลึก ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณแก่เราเสมอ

– แต่หากเราทำใจแข็งกระด้าง ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเรา ในที่สุดพระองค์จะไม่ตรัสกับเราแบบให้เราเข้าใจ ไม่ใช่เพราะพระองค์โกรธเรา แต่เพราะพระองค์รักเรา และต้องการเรียกให้เราหันกลับมาสนใจการตรัสของพระองค์เหล่านั้น

– วันนี้ หากเราไม่เข้าใจว่า ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นกับเรา อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้ากำลังเรียกให้เรากลับมา ถ่อมใจลง ฟังสิ่งที่พระองค์พยายามตรัสกับเรา

[หมายเหตุ : การกินเนื้อและดื่มโลหิต จะถูกอธิบายเพิ่มเติมในข้อต่อๆมา]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s