แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:54) { ง่ายนิดเดียว }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า  ​กิน​เนื้อ​และ​ดื่ม​โล​หิต​ของ​พระองค์ ​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร์ และ​​เป็น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุด​ท้าย

– ดูเหมือนเข้าใจยาก แต่ความจริงเข้าใจง่ายนิดเดียวเอง ถ้าพวกเขาตั้งใจฟังพระเยซูตั้งแต่แรก ไม่ได้จ้องแต่หาสิ่งที่ตนต้องการ

– (ยน. 6:47) … คน​ที่​วาง​ใจ​ก็​มี​ชีวิต​นิรันดร์

– (ยน. 6:40) …​ทุก​คน​ที่​เห็น​พระ​บุตร​และ​วาง​ใจ​พระ​องค์​มี​ชีวิต​นิรันดร์ และ…​เป็น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุดท้าย

– ง่ายๆ กินเนื้อและดื่มโลหิต ก็คือ “วางใจในพระเยซู” ก็เท่านั้นเอง ไม่เห็นจะเข้าใจยากตรงไหนเลย

– ดังนั้น การวางใจในพระเยซู คือ การรับพระองค์เข้ามาในชีวิตและให้พระองค์มีส่วนในทุกส่วนในร่างกาย(ในชีวิต)ของเรา

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ หากเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าพยายามสื่อกับเรา วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เข้าใจคือ ลองค้นดูในสิ่งที่พระเจ้าเคยตรัสไว้(ในพระคัมภีร์) แล้วนั่นจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะสื่อกับเราในวันนี้มากยิ่งขึ้น

– วางใจในพระเยซู คือ ให้พระเยซูเข้ามามีส่วนในทุกเรื่องของชีวิต

– วันนี้ ยังมีเรื่องอะไรบ้างที่เราตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาพระเยซู? พระเยซูไม่เกี่ยวกับส่วนนั้นในชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s