แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:56) { พระเยซูในเรา เราในพระเยซู }

แนวคิด :

– กินเนื้อและดื่มเลือดพระเยซู หมายถึง วางใจพระเยซู (ดูอธิบายในข้อ 54)

– ผู้ที่วางใจในพระเยซู พระเยซูจะอยู่ในเขา เขาจะอยู่ในพระเยซู…เท่ห์สุดๆ

– พระเยซู เป็นพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ

– เขา เป็นมนุษย์ จิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ในร่างกายเนื้อหนัง

– เขาอยู่ในพระเยซู จึงเป็นฝ่ายวิญญาณ หมายความว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซู เกิดขึ้นกับเขาในฝ่ายวิญญาณ ได้แก่

> พระเยซูตายเพื่อรับโทษบาปแล้ว  เขาจึงรับโทษบาปเรียบร้อยแล้วในฝ่ายวิญญาณ

> พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เขาจึงมีชีวิตใหม่แล้วในฝ่ายวิญญาณ

> พระเยซูเป็นผู้ชอบธรรม เขาจึงเป็นผู้ชอบธรรมแล้วในฝ่ายวิญญาณ

> พระเยซูเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า เขาจึงเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าแล้วในฝ่ายวิญญาณ

> พระเยซูมีสิทธิอำนาจ เขาจึงมีสิทธิอำนาจแล้วในฝ่ายวิญญาณ

> พระเยซูเป็นขึ้นมามีกายใหม่ เมื่อเขาเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาจะมีกายวิญญาณแบบที่เหมือนกับพระเยซู

>>>>> โอ้ว!!!! อีกมากมาย บรรยายไม่หมด …. สรรเสริญพระเยซู

– พระเยซู อยู่ในเขา จึงเป็นฝ่ายกายภาพ ชีวิตในโลกนี้ หมายถึง พระลักษณะของพระเยซู จะสำแดงออกมาเป็นการดำเนินชีวิตของเขาที่เหมือนชีวิตของพระเยซูเมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้

> พระเยซูอยู่ในเขา ทางการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์

> ดังนั้น ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะปรากฏออกมาในการดำเนินชีวิตของเขา (​ความ​รัก ความ​ชื่นชมยินดี สันติ​สุข ความ​อด​ทน ความ​กรุณา ความ​ดี ความ​ซื่อ​สัตย์

ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน การ​รู้​จัก​บัง​คับ​ตน กท. 5:22-23)

– เมื่อพระเยซูอยู่ในเขา เป็นไปไม่ได้เลย ที่เขาจะดำเนินชีวิตตามการงานของเนื้อหนัง อย่างสบายใจ โดยไม่คิดจะกลับใจ (การ​งาน​ของ​เนื้อ​หนัง​นั้น​เห็น​ได้​ชัด คือ​การ​ล่วง​ประ​เวณี การ​โส​โครก การ​เส​เพล การ​นับ​ถือ​รูป​เคารพ การ​ถือ​วิท​ยา​คม การ​เป็น​ศัตรู​กัน การ​วิวาท​กัน การ​ริษ​ยา​กัน การ​ฉุน​เฉียว​กัน การ​ใฝ่​สูง การ​ทุ่ม​เถียง​กัน การ​แตก​ก๊ก​กัน การ​อิจ​ฉา​กัน การ​เมา​เหล้า การ​เล่น​เป็น​พาล​เกเร และ​การ​อื่นๆ ใน​ทำ​นอง​นี้ กท. 5:19-21)

การประยุกต์ใช้ :

– วางใจพระเยซู ผลที่ได้รับนั้นสุดแสนที่จะคุ้มค่าจริงๆ

– วันนี้ เราวางใจในพระเยซูจริงๆแล้วหรือยัง?

– วางใจจริง หรือ ไม่จริง ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราพูดอย่างไร แต่ ดูได้จากการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างไร

– ถ้ายังไม่วางใจในพระเยซูจริงๆ จงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไป เพราะถ้าใครพลาดในเรื่องนี้ ความเสียหายมันจะสุดบรรยาย หายนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดมาจะกำลังรอเขาอยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s