แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:59 ) { ยังอยู่ในแผน }

แนวคิด :

– สิ่งที่พระเยซูตรัสในยอห์นบทที่ 6 ข้อข้างต้นลึกซึ้งและสำคัญมาก เป็นรากฐานสำคัญสำหรับความเชื่อของคริสเตียน

– พระเยซูตรัสกับพวกยิว ที่ตามมาหาพระเยซู เพราะอยากได้กินขนมปังแบบที่พระเยซูทำการอัศจรรย์อีก(ข้อ26) พวกเขาถามถึงอาหารวิเศษ จนกลายเป็นบทสนทนาที่แฝงด้วยคำสอนสำคัญในข้อก่อนหน้านี้

– ธรรมศาลา เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นตามเมืองต่างๆ เพื่อให้ชาวยิวมานมัสการพระเจ้าร่วมกัน เกิดขึ้นหลังจากพระวิหารถูกทำลายในปี 586 ก่อน ค.ศ.

– เหตุการณ์ทั้งหมดในข้อนี้(ยน.6:59) จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบมากมาย วิหารถูกทำลาย , เมืองคาเปอรนาอูม ถูกปกครองสโดยโรม , มีนายร้อยมาสร้างธรรมศาลาที่นี่ให้ยิว(ลก.7:5) , พระเยซูเลี้ยงชาย 5,000 คน , พวกยิวต้องตามมาที่นี่เพื่อหาขนมปังวิเศษ ,ฯลฯ

– ทั้งหมดอยู่ในแผนการของพระเจ้า อยู่ในการจัดฉากของพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเรา ไม่ได้อยู่นอกเหนือแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า

– พระองค์ไม่ได้ตกใจ หรือ ประหลาดใจ กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดกับเรานี้

– พระองค์รู้แผนงานของพระองค์สำหรับชีวิตของเรา

– วางใจในพระองค์ได้ เหตุการณ์ของเราวันนี้ ยังคงอยู่ในแผนการแห่งพระพรของพระองค์สำหรับชีวิตของเรา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s