แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:60 ) { เรื่องยากที่แสนง่าย }

แนวคิด :

– พวกสาวกของพระเยซู เริ่มมึน “โห!!! กินเนื้อดื่มเลือด แล้วจะมีชีวิตนิรันดร์”

– มึน งงงัน สงสัย รับไม่ได้

– จะกินเนื้อคนได้ยังไง? แล้วก็ ธรรมบัญญติห้ามดื่มเลือดนี่นา…โอ้ว…ยิ่ง งง

– เรื่องนี้มันยากเหลือเกิน เมื่อใช้ความรู้ ประสบการณ์ สติปัญญา ที่ได้เรียนรู้มาจากการศึกษาธรรมบัญญัติในอดีตที่ผ่านมา

– แต่เรื่องนี้มันง่ายเหลือเกิน เมื่อใช้ความเชื่อ ก็แค่ วางใจพระเยซู ก็มีชีวิตนิรันดร์…จบ

– ดังนั้น “กินเนื้อดื่มเลือด” ก็คือ “วางใจ” นั่นเอง ง่ายจะตายไป

– พระ​เยซู​ตรัสชัดเจน “งาน​ของ​พระ​เจ้า​คือ​การ​วาง​ใจ​ใน​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​ใช้​มา” (ยน. 6:29)

– พวกสาวกเริ่มเป็นเหมือนพวกยิว ที่พระเยซูตรัสว่า “เราบอกท่านแล้ว​แต่​ท่านไม่​วางใจ” (ยน. 6:36)

– พระเยซูย้ำแล้วย้ำอีก “เพราะ​นี่​แหละ​เป็น​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​บิดา​ของ​เรา ที่​จะ​ให้​ทุก​คน​ที่​เห็น​พระ​บุตร​และ​วาง​ใจ​พระ​องค์​มี​ชีวิต​นิรันดร์ และ​เรา​เอง​จะ​ให้​คน​นั้น​เป็น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​สุดท้าย” (ยน. 6:40)

– แต่โดยการพยายามใช้สติปัญญา ความรู้ หลักการจากธรรมบัญญัติ ทำให้พวกสาวกเหล่านั้น ไม่เข้าใจ และยิ่งงงไปทุกที

– [ความจริงแล้วสิ่งที่พระเยซูตรัส ถ้าจะใช้สติปัญญาเข้าใจ ก็พอเข้าใจได้นะ แต่ต้องฉลาดสุดๆและมองอนาคตของเหตุการณ์ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง…เนื่องจาก เหตุการณ์ผ่านแล้ว พวกเราจึงเข้าใจได้ แต่ยากเกินสำหรับพวกเขา….มาดูกันผมอธิบายโดยใช้สติปัญญาและหลักการ ให้ฟัง ย่อๆ]

– กินเนื้อ คือ ให้กายของพระเยซู แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกส่วนในกายของเรา

– ดื่มเลือด คือ ให้ผลแห่งพระโลหิตปกคุลมทุกส่วนในชีวิตของเรา

– เลือดจากแท่นบูชาประพรมสิ่งใด สิ่งนั้นบริสุทธิ์…เลือดจากแท่นบูชาฝ่ายวิญญาณ คือเลือดพระเมษโปดก แทรกซึมเข้าทุกส่วนในชีวิตของเรา ทุกส่วนในชีวิตของเราจึงบริสุทธิ์

– พระเยซู ตายบนไม้กางเขน เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปชั่วนิจนิรันดร์ เครื่องบูชาที่เขาทำกันก่อนหน้านี้เป็นเพียงเงา แต่พระเยซูเป็นของจริง จึงไถ่บาปได้ชั่วนิรันดร์

– พระเยซูเมื่อสิ้นพระชนม์แล้วในวันที่3 พระบิดาทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตาย สวมกายใหม่ เป็นกายทิพย์ … ดังนั้น เมื่อกายของพระเยซูอยู่ในทุกส่วนในชีวิตของเรา(กินเนื้อ) ด้วยเหตุนี้ เราเองจึงจะเป็นขึ้นมาจากความตาย สวมกายใหม่เหมือนกับพระองค์ แล้วอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์

– 555 นี่แค่ย่อๆ คิดดูสิ พวกสาวกในเวลานั้น มีหรือจะสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยสติปัญญา หรือ ความรู้ในธรรมบัญญัติของพวกเขา

– ดังนั้นมีวิธีง่ายกว่านั้น คือ เชื่อ….จบ

– “วางใจพระเยซู จะมีชีวิตนิรันดร์”

การประยุกต์ใช้ :

– ถ้าพยายามเข้าใจพระคำของพระเจ้าด้วยสติปัญญา หลักการ และเหตุผล จะไม่เข้าใจ ไม่ใช่เพราะไม่มีหลักการ เหตุผล แต่เพราะปัญญาของเราไม่ถึงที่จะเข้าใจ

– ถ้าเข้าใจพระคำของพระเจ้า ด้วยความเชื่อ เชื่อใจพระคำของพระเจ้าบอกแบบนี้ ก็เชื่อเลย แล้วทำตาม จบ

– เมื่อเชื่อแล้ว ต่อมาเราก็จะเห็นผลเอง จากนั้น เราก็จะถึงบางอ้อ เข้าใจแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s