แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:62 ) { ต่อไปอลังการกว่านี้ }

แนวคิด :

– พระเยซูสอนสาวกว่า ถ้าแค่บอกว่า “กินเนื้อดื่มเลือด” ซึ่งเกินความเข้าใจของพวกเขา พวกเขาก็สะดุดเสียแล้ว

– ต่อไปภายภาคหน้า พวกเขาจะเห็นสิ่งที่เกินกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจมากกว่านี้อีกมากมายนัก แล้วพวกเขาจะทำอย่างไร

– “​ที่​ที่​พระ​องค์​อยู่​แต่​ก่อน​นั้น” หมายถึง สภาพเดิมก่อนมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระวาทะ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

– สภาพก่อนหน้าที่พวกเขาจะเห็นพระเยซู พระองค์ทรงเป็นขนาดนี้เลยเชียวนะ >>“พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สรรพ​สิ่ง​ขึ้น​มา​โดย​พระ​วาทะ ใน​บรร​ดา​สิ่ง​ที่​เป็น​อยู่​นั้น ไม่​มี​สัก​สิ่ง​เดียว​ที่​เป็น​อยู่​นอก​เหนือ​พระ​วาทะ”(ยน. 1:3)

การประยุกต์ใช้ :

– ถ้าเราไม่อาจเชื่อไว้วางใจในพระเยซู สำหรับเรื่องของโลกนี้ ในปัจจุบันนี้ แล้วเราจะเชื่อวางใจในพระเยซู สำหรับเรื่องฝ่ายวิญญาณ ในอนาคตได้อย่างไร?

– ถ้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่า พระเยซูช่วยเราพ้นนรกได้ ถ้าหากวันนี้เรายังไม่อาจเห็นพระเยซูช่วยเราผ่านพ้นสถานการณ์ในวันนี้ได้เลย

– สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้พระเยซูช่วยเราพ้นนรกในอนาคต คือ ความเชื่อวางใจในพระองค์

– และสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จะให้พระเยซูช่วยเราพ้นสถานการณ์ในวันนี้ ก็คือ ความเชื่อวางใจในพระองค์ เช่นกัน

– จงฝึกวางใจ แม้ยังไม่เข้าใจในวันนี้ เพื่อเราจะสามารถรักษาความเชื่อวางใจในพระเยซูจนถึงบั้นปลายชีวิตของเราได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s