แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:63 ) { ฝ่ายวิญญาณ }

แนวคิด :

– พระเยซูอธิบายให้สาวกฟังว่า ชีวิตแท้นั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ

– ส่วนอาหารที่พวกเขาแสวงหา เป็นเรื่องของเนื้อหนัง ไม่ใช่เรื่องฝ่ายวิญญาณ ไม่มีประโยชน์ในฝ่ายวิญญาณ ที่จะทำให้จิตวิญญาณที่ตายกลับมีชีวิตขึ้น

– แต่ถ้อยคำที่พระเยซูพูดกับพวกเขา เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะทำให้จิตวิญญาณของเขามีชีวิตได้ เมื่อเขาเชื่อและวางใจในถ้อยคำของพระองค์ (กิน)

การประยุกต์ใช้ :

– วันนี้เรากำลังแสวงหาสิ่งใด?

– แสวงหาสิ่งของโลกนี้ซึ่งจะไม่มีประโยชน์อะไรต่อโลกหน้า ที่กำลังจะมาถึงเลย หรือ แสวงหาสิ่งของฝ่ายวิญญาณซึ่งจะทำให้เกิดชีวิตที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

– แสวงหาของโลกนี้ คงไม่ต้องพูดถึงเพราะเราชำนาญแล้ว

– แสวงหาของฝ่ายวิญญาณ คือ เชื่อและวางใจ ในพระคำของพระองค์ ซึ่งผลของการเชื่อวางใจ สังเกตได้จากการเต็มใจกระทำตามพระคำของพระเจ้า โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s