แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:64 ) { การไม่เชื่อ }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงทราบความคิด จิตใจของมนุษย์แต่ละคน

– พระเยซูเตือนพวกเขา ว่า สิ่งเดียวที่พวกเขาขาดไป แต่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ขาดไม่ได้ ก็คือ ความเชื่อ

– เพราะการไม่เชื่อ ถ้อยคำที่พระเยซู ในที่สุดพวกเขาจะละทิ้งพระเยซูไป(ข้อ66)

– เพราะการไม่เชื่อ ในที่สุดบางคนจะทรยศพระเยซู(หมายถึง ยูดาสอิสคาริโอท)

การประยุกต์ใช้ :

– “การไม่เชื่อ” ทำให้เราไม่สามารถเป็นคริสเตียนแท้ เป็นสาวกแท้ของพระเยซูได้

– แม้เราจะมาคริสตจักรเสมอ มาฟังคำสอนของพระเยซู อ่านพระคัมภีร์ และทำกิจกรรมหลายอย่างในคริสตจักร (คล้ายกับพวกสาวกในยอห์น 6) แต่ เรา “ไม่เชื่อคำของพระเยซู” ในที่สุดเมื่อมีอะไรบางอย่างที่ผิดคาดเกิดขึ้น เราจะละทิ้งพระเยซูไป

– แม้เราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้า (คล้ายกับ ยูดาสอิสคาริโอท ได้รับใช้พระเยซู) แต่ เรา “ไม่เชื่อคำของพระเยซู” ในที่สุดเมื่อการทดลองเกิดขึ้น เราจะเลือกทำตามความปรารถนาอันน่าเย้ายวนของโลก แล้วโยนการรับใช้พระเยซูนั้นทิ้งไป

– สิ่งที่ไม่อาจยอมให้มันอยู่ในชีวิตของเราได้ คือ “การไม่เชื่อ”

– จงเชื่อและวางใจ ในสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ จนลงมือทำตาม เถิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s