แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:66 ) { เลิกติดตามพระเยซู }

 [ข้อนี้เป็นข้อเดียวในพระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นเลข 666]

แนวคิด :

– หลังจากพวกสาวกได้ฟังสิ่งที่พระเยซูตรัสสอน เขาก็คิดว่ายากนัก(ข้อ60) เพราะเขาพยายามให้หลักการตามที่พวกเขาเข้าใจมาเป็นตัววัด คำตรัสของพระเยซู

– ในที่สุดเขาก็ไม่เข้าใจ และสะดุด แล้วเลิกตามพระเยซู ไม่ติดตามพระเยซูอีกต่อไป

– ใน 1ปต. 2:8 กล่าวถึงพระเยซูว่า “และ เป็น​ศิลา​ที่​ทำ​ให้​คน​สะดุด และ​เป็น​หินที่​ทำ​ให้​คน​หก​ล้ม ที่​พวก​เขา​สะดุด​นั้น เพราะ​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​วจนะ ตาม​ที่​พวก​เขา​ถูก​กำ​หนด​ให้​ทำ​เช่น​นั้น”

– เหตุที่พวกเขาสะดุด ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อจริง เขาไม่ได้ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆ ดังที่พระเยซูกล่าวไว้ใน ยน. 7:17

– “ถ้า​ใคร​ตั้ง​ใจ​ประ​พฤติ​ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์ คน​นั้น​ก็​จะ​รู้​ว่า​คำ​สอน​นี้​มา​จาก​พระ​เจ้า​หรือ​ว่า​เรา​พูด​ตาม​ใจ​ชอบ​เอง”

– เพราะเหตุความเชื่อไม่แท้ของพวกเขา จึงทำให้พวกเขาทำสิ่งผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขา คือ ละทิ้งพระเยซู ซึ่งถ้าไม่กลับใจก่อนที่จะสายเกินไป ปลายทางของพวกเขาคือ ความพินาศนิรันดร์ที่รออยู่

– (ฮบ. 10:39) แต่​พวก​เรา​เอง​ไม่​ใช่​พวก​ที่​หัน​กลับ และ​ถึง​ซึ่ง​ความ​พินาศ แต่​เป็น​พวก​ที่​เชื่อ​มั่น จึง​ทำ​ให้​ชีวิต​ปลอด​ภัย

การประยุกต์ใช้ :

– อะไรบ้าง ซึ่งหากเกิดขึ้นกับเราแล้ว จะทำให้เรา ถดถอย เลิกติดตาม พระเยซู?

[คนที่ตอบว่า “ไม่มีสิ่งใดเลย” ตอบเร็วเกินไป ค้นดูดีๆ ค้นเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจ คนลึกไปในความลับที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเรา คำตอบที่ได้รับอาจทำให้เราต้องตกใจก็ได้]

– สำหรับสาวกเหล่านี้ แค่ไม่เข้าใจ ก็เลิกติดตามพระเยซูแล้ว

– สำหรับบางคน ถ้าแฟนทิ้ง ครอบครัวพัง ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว

– สำหรับบางคน ถ้าเศรษฐกิจตกต่ำ การเงินฝืดเคือง ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว

– สำหรับบางคน ถ้าต้องสูญเสียคนที่รัก หรือสิ่งที่รักไป ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว

– สำหรับบางคน ถ้าไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว

– สำหรับบางคน ถ้าไม่ได้รับสิ่งที่อยากได้ ขอไม่ได้สักที ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว

– สำหรับบางคน ถ้าถูกตำหนิ ถูกดูถูก ถูกทำให้เสียหน้า ก็จะเลิกตามตามพระเยซูแล้ว

– สำหรับบางคน ถ้าไม่ได้รับการยอมรับ หรือชื่นชม หรือเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำ ก็จะเลิกติดตามพระเยซูแล้ว

>>> ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรา อย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำให้เราเลิกติดตามพระเยซูได้เลย เพื่อเราจะไม่ต้องพบกับการสูญเสียทุกสิ่งและพบความพินาศชั่วนิรันดร์

??? คำถามที่ 2 คือ “วันนี้อะไรบ้าง ที่เกิดขึ้นกับเราจนเป็นเหตุทำให้เรา เลิกเชื่อฟัง เลิกวางใจ พระเยซู?

(ค้นเข้าไปส่วนลึกที่สุดในจิตใจ เมื่อพบมันแล้ว จงกลับใจเสียใหม่ วันนี้)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s