แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:67 ) { พวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ? }

แนวคิด :

– พระเยซูถามอัครสาวก 12 คน ว่า “พวก​ท่าน​ก็​จะ​จาก​เรา​ไป​ด้วย​หรือ?”

– ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่แน่ใจพวกเขา หรือไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไร

– พระเยซูทรงทราบทุกสิ่ง แต่ที่พระองค์ถามเช่นนั้น ไม่ใช่เพื่อให้พระองค์ได้รู้ แต่เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาส พูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ ยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า(ข้อ68)

– ที่น่าสังเกตก็คือ ถีงแม้ว่า เวลานี้เปโตรและเหล่าสาวกจะยืนยันว่าจะไม่ละทิ้งพระองค์(ข้อ68-69) แต่ อีกไม่กี่เดือนต่อมาพวกเขาก็ละทิ้งพระองค์ไปหมดและเปโตรเองก็ปฏิเสธพระเยซูถึง 3 ครั้ง

การประยุกต์ใช้ :

– ถึงแม้ว่า พระเยซูจะทรงทราบว่า อีกไม่นาน พวกเขาจะละทิ้งพระองค์ไปหมด แต่ ดูเหมือนพระเยซูยังคงปรารถนาให้เขา พูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ และความตั้งใจที่จะไม่ละทิ้งพระองค์ ซึ่งพวกเขาพูดความจริง อย่างน้อยก็ในช่วงเวลานั้น

– บางคนคิดว่า เขาอาจจะไม่สามารถรักพระเยซูได้ตลอดเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้น วันนี้เขารู้สึกไม่สบายใจที่จะบอกว่า “ฉันรักพระองค์” ความคิดนี้เป็นคำโกหกของมาร

– เราสมควรอย่างยิ่งที่จะบอกท่าทีของเรา อย่างจริงใจ ต่อพระเยซู ในวันนี้

– บอกรักพระองค์ บอกพระองค์ว่า “ฉันรักพระองค์” , “ฉันขอเชื่อฟังพระองค์” , “ฉันขอวางใจพระองค์”, ฯลฯ

– พระเยซูพอพระทัยที่จะได้ยินถ้อยคำอย่างจริงใจเช่นนี้จากปากของเรา

– แม้เรารู้อยู่แก่ใจว่า คงไม่สามารถทำ เช่นนี้ได้ตลอด แต่ก็เป็นการดีที่จะกล่าวความในใจ อย่างจริงใจนี้ต่อพระองค์ ในวันนี้

– พร้อมกับถ่อมใจลง อธิษฐานขอกำลังจากพระองค์ ที่เราจะสามารถมีท่าทีเช่นนี้ต่อพระองค์เรื่อยไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s