แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:68 ) { ไม่ละทิ้งพระองค์ }

แนวคิด :

– เปโตรเป็นตัวแทนของอัครสาวก ตอบพระเยซูว่า พวกเขารู้แล้วว่าพระเยซู มีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ ซึ่งใครฟังแล้วเชื่อ(ข้อ69) ก็จะได้ชีวิตนิรันดร์

– ดังนั้น เรื่องอะไรพวกเขาจะละทิ้งเหมือนกับคนเหล่านั้น ที่ไม่เชื่อคำที่พระองค์กล่าวนั้น

– ถ้าละทิ้งพระองค์ไป จะมีใครอีกเล่าที่จะทำให้พวกเขาพบชีวิตนิรันดร์ได้ เหมือนอย่างพระองค์

การประยุกต์ใช้ :

– แม้ถึงเวลานั้น เปโตรและเหล่าสาวกก็ยังไม่เข้าใจว่าชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซูกล่าวถึงคืออะไร แต่เพราะพวกเขาเชื่อคำที่พระเยซูตรัส พวกเขาจึงไม่ละทิ้งพระเยซูไป และมั่นใจว่าเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์นั้น

– แม้วันนี้ เราจะเข้าใจเรื่องชีวิตนิรันดร์ มากกว่าเปโตรในช่วงเวลานั้น แต่เราก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดอยู่ดี แต่นั่นก็ไม่สำคัญ

– หากเราเชื่อคำที่พระเยซูตรัส อย่างแท้จริง ความเชื่อนี้จะทำให้เราสามารถยึดมั่นพระเยซูตลอดไป ไม่ละทิ้งพระองค์เลย

– ความเชื่อนี้ อยู่บนพื้นฐาน คือ ให้พระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิต(องค์พระผู้เป็นเจ้า) และ มั่นใจในคำสัญญาของพระเยซู(ชีวิตนิรันดร์)

– วันนี้ ใครเป็นเจ้านายในชีวิตของเรา?

– วันนี้ เรายังคงมั่นใจในคำสัญญาของพระเยซูอยู่หรือไม่ แม้ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจในสถานการณ์ของเราในวันนี้?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s