แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:69 ) { เชื่อและแน่ใจ }

แนวคิด :

– เปโตรตอบพระเยซูว่า พวกเขาจะไม่ละทิ้งพระองค์เหมือนคนอื่น เพราะพวกเขา เชื่อและทราบอย่างแน่ใจแล้ว ว่า พระเยซูเป็นพระมาซีฮา ที่ชาวยิวทั้งหลายกำลังเฝ้ารอคอย

– เหตุที่ไม่ละพระองค์ไปไหน เพราะ เชื่อและ ทราบอย่างแน่ใจ

– เหตุที่ พวกเขา เชื่อและแน่ใจ ก็เพราะ พวกเขาอยู่ใกล้พระเยซู , พวกเขาฟังคำสอนของพระเยซู เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูสอนนั้น และสังเกตดูสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำ

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งที่จะช่วยให้เรายึดมั่นในพระเยซูได้ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา คือ การเชื่อ และ แน่ใจ ว่า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

– สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ ด้วยการ

>> เข้าใกล้พระเยซู (ด้วยการอธิษฐาน)
>> ฟังคำของพระองค์ (ด้วยการอ่านพระคำ)
>> เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูสอน (ด้วยการนำพระคำมาใช้ในชีวิต)
>> สังเกตสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ (ด้วยการสำรวจแล้วขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ)

[[ เป็นที่น่าสังเกต คือ เมื่อเหล่าสาวกเริ่มละเลยสิ่งข้างต้นเหล่านี้ ในที่สุดพวกเขาก็ละทิ้งพระองค์ไปจนหมด]]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s