แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:70 ) { ทางนั้นฉันเลือกเอง }

แนวคิด :

– พระเยซูทรงตอบเปโตร เมื่อเขายืนยันที่จะติดตามพระเยซู และยอมรับ พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด(พระมาซีฮา) ว่า พระองค์ทรงเลือกพวกเขาทั้ง 12 คนเพื่อเป็นอัครทูต แต่มีแค่ 11 คนเท่านั้นที่จะได้เป็นอัครทุต

– เพราะมีคนหนึ่ง(ยูดาส อิสคาริโอส) ที่ยอมให้มารร้ายครอบงำ จนกลายเป็นผู้มุสา ผู้หลอกลวง และผู้ฆ่าคน

– “ขณะ​เมื่อ​รับประทาน​อาหาร​เย็น​อยู่​นั้น  มาร​ได้​ดล​ใจ​ยูดาส​อิส​คาริโอท บุตร​ของ​ซีโมน ให้​อายัด​พระ​องค์​ไว้”​ ​(ยน. 13:2)

– “เมื่อ​ยูดาส​รับประทาน​อาหาร​นั้น​แล้ว ซาตาน​​ก็​เข้า​สิง​ใน​ใจ​เขา” ​… (ยน. 13:27)

การประยุกต์ใช้ :

– โดยส่วนตัวผมมองว่า ทุกครั้งที่พระเยซูพูดถึงยูดาส ที่เขาจะทรยศพระเยซูนั้น พระองค์พูดด้วยความรัก เพื่อให้เขารู้ตัว คิดได้ และกลับใจ

– ในมิติของปัจจุบัน พระองค์กล่าวเพราะความรักเพื่อให้เขากลับใจ

– ในมิติของอนาคต พระองค์กล่าวเพราะทรงทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้น

– พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทุกคน ได้รับความรอด พ้นความพินาศ

– “…พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่”(2ปต. 3:9)

– แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ตอบสนองต่อพระคุณที่ทรงหยิบยื่นให้ พระเจ้าทรงให้เสรีภาพแก่มนุษย์แต่ละคนในการตัดสินใจเลือก

– วันนี้ พระเจ้ายังคงหยิบยื่นโอกาสแห่งพระคุณในแก่เรา ในการดำเนินชีวิตทุกๆวันของเรา

– เราจะเลือกตอบสนองต่อของขวัญแห่งพระคุณนี้อย่างไร?

– เราจะยื่นมือออก รับเอาพระคุณและการช่วยกู้จากพระเจ้า ด้วยความเชื่อ และวางใจในพระองค์

– หรือ เราจะเพิกเฉยต่อพระคุณ แล้วพยายามดิ้นรนหาทางออกของชีวิต ด้วยตัวเอง ด้วยความพยายามของตนเอง ด้วยกำลังและสติปัญญาของตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s