แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.6:8) { คนรอบข้าง }

แนวคิด :

– พระเยซูกำลังทดลองใจฟีลิป… อ้าว!!! แอนดรูมาจากไหนเนี่ย?

– ดูเหมือนว่า ฟิลิปจะสนิทกับแอนดรูเป็นพิเศษ (ยน. 12:21-22)

– ขณะที่พระเยซูนำโจทย์เข้ามาพัฒนาชีวิตของฟีลิป แอนดรูก็ได้รับการเรียนรู้ไปด้วยพร้อมๆกัน

การประยุกต์ใช้ :

– เมื่อพระเจ้ากำลังให้เหตุการณ์บางอย่างเข้ามาพัฒนาชีวิตของเรา ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงสามารถให้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดเราไปพร้อมๆกันด้วย

– ในทางตรงกันข้าม หากพระเจ้ากำลังใช้เหตุการณ์บางอย่างพัฒนาชีวิตของใครบางคน เราควรใช้โอกาสนั้นเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วยเช่นกัน

– สรุปได้ว่า เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบข้างของเราในวันนี้ กำลังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เราและคนรอบๆข้างของเรา ขอบคุณพระเจ้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s