แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:42) { รักไม่จริง }

แนวคิด :

– พวกยิวทำราวกับรักพระเจ้ามากมาย ด้วยการพยายามทำโน่นนี่มากมาย พยายามค้นหาความรอดในพระคัมภีร์

– แต่พระเยซู ตรัสว่า พวกเขาไม่มีความรักต่อพระเจ้าจริงๆ เพราะเขาทำสิ่งที่อยากทำ แต่ไม่สนใจว่าพระเจ้าตรัสอะไร

การประยุกต์ใช้ :

– การทำอะไร มากมาย ที่ดูเหมือนทำเพื่อพระเจ้า ไม่อาจเป็นสิ่งยืนยันว่าเรารักพระเจ้า

– การกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า มากกว่าการทำตามใจของตนเองต่างหาก ที่พิสูจน์ว่าเรารักพระเจ้าจริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s