แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:43) { ไม่ได้รับการยอมรับ }

แนวคิด :

– พระเยซูมาในนามของพระบิดา ทำทุกสิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

– พวกยิว อ้างตัวว่าแสวงหาพระเจ้า กลับไม่ยอมรับพระเยซู

– แต่เมื่อผู้อื่นมาในนามของเขาเอง อ้างตัวว่าเป็นพระคริสต์ มาเพื่อปลดปล่อยยิวจากการปกครองของโรม พวกยิวกลับยอมรับพวกเขาเหล่านั้น เพราะตรงกับใจปรารถนาของพวกเขา

[ตามประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลานั้น มีหลายคนอ้างตัวว่าเป็นผู้มาปลดปล่อยยิว และพวกยิวจำนวนมากก็ยอมรับและติดตามคนเหล่านั้น]

การประยุกต์ใช้ :

– การทำตามพระเจ้า มักจะไม่ถูกใจของมนุษย์ และไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนทั้งหลาย

– แม้การกระทำของพระเยซู จะทำให้พระองค์ไม่ได้รับการยอมรับ พระองค์ยังคงทำต่อไป เพราะพระองค์ไม่สนใจการจากยอมรับจากมนุษย์ พระองค์ขอทำตามพระทัยของพระบิดาก็เป็นพอ

– วันนี้ การกระทำของเราเพื่อให้มนุษย์ยอมรับ หรือเพื่อให้พระเจ้ารับรอง ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s