แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:44) { หาเกียรติจากใคร? }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกยิวว่า หากเขามัวแต่หาเกียรติจากมนุษย์ เขาไม่มีทางจะเชื่อวางใจในพระเยซูได้เลย

– พวกยิว ทำเหมือนกับว่ายกย่องเทิดทูนธรรมบัญญติ สุดยอดธรรมบัญญัติคือบัญญัติ 10 ประการ ข้อแรกของบัญญัติ 10ประการ คือ “ห้าม​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใด​นอก​เหนือ​จาก​พระองค์” อพย. 20:3

– แต่สิ่งที่พวกยิวทำคือ เขาไม่สนใจเกียรติจาก พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแต่พระองค์เดียว โดยไม่สนใจสิ่งที่พระองค์กล่าวไว้เกี่ยวกับพระบุตร แต่ แสวงหาเกียรติจากโลกนี้ จากมนุษย์  สิ่งที่เขาทำเหมือนกับประกาศว่า โลกนี้ หรือ มนุษย์บางคนเป็นพระเจ้าของเขา

การประยุกต์ใช้ :

– หากเราหา เกียรติ คำยกย่อง การยอมรับจากมนุษย์ เราห่างไกลไปจากการรู้จักและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไปทุกที

– สิ่งที่เราพยายามทำวันนี้ ใครจะตบมือให้เรา พระเจ้าแต่ผู้เดียว หรือ มนุษย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s