แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:45) { ระวังถูกฟ้อง }

แนวคิด :

– พระเยซูตรัสกับพวกยิว ว่าพระองค์จะไม่ฟ้องเขาต่อพระเจ้า แม้พวกเขาจะพยายามฟ้องพระองค์ ต่อกฏธรรมบัญญัติของโมเสส

– พระเยซูเตือนพวกเขาว่า พวกเขาจะถูกฟ้องโดย กฏธรรมบัญญัติของโมเสสผู้ที่พวกเขาตั้งความหวังไว้ นั่นแหละ

– พวกเขา บอกว่านับถือธรรมบัญญัติ แต่ไม่ทำตามบัญญัติ

– พวกเขา บอกว่านับถือโมเสส แต่ไม่เชื่อที่โมเสสบอกไว้ เรื่องของพระบุตร

การประยุกต์ใช้ :

– นอกจากพระคริสต์แล้ว สิ่งใดก็ตามที่เราไว้วางใจ สิ่งนั้นจะฟ้องกล่าวโทษเรา ในที่สุด

– “วางใจในการทำดี” การทำดีจะทำให้เราถูกฟ้องกล่าวโทษ เพราะทำดีไม่ได้

– “วางใจในเงินทอง” เงินทองจะทำให้เราถูกฟ้องกล่าวโทษ เรื่อง การใช้ชีวิต และ การใช้เงินทองของเรา

– “วางใจในความสำเร็จ” ความสำเร็จนั่นแหละ จะทำให้เราถูกฟ้องกล่าวโทษ เรื่องการใช้เวลาของเราทุ่มเทแสวงหามัน ทั้งที่มันเป็นเพียงสิ่งอนิจจัง

– “วางใจในพระคริสต์” พระองค์ทรงรับโทษแทนเรา และประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s