แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:46) { ท่านน่าจะเชื่อเรา }

แนวคิด :

– พวกยิวกล่าวว่า ตนเชื่อโมเสส แต่กลับไม่เชื่อสิ่งที่โมเสสพูด…[งงเลย แล้วเรียกว่าเชื่อได้ยังไงหว่า?]

– โมเสสกล่าวถึงพระเยซู (เช่น ฉธบ. 18:15,18-19) แต่พวกยิวก็ไม่เชื่อ จึงไม่ยอมเชื่อพระเยซู

การประยุกต์ใช้ :

– เราผู้เรียกตัวเองว่า “ผู้เชื่อวางใจในพระเยซู” เราได้เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูบอกไว้หรือเปล่า?

– เชื่อจริง หรือ เชื่อปลอม ไม่ได้วัดที่ปาก แต่ วัดที่จิตใจ

– แม้ใจจะมองไม่เห็น แต่จะส่งผลออกมาเป็นการกระทำให้เห็นเสมอ โดยเฉพาะยามเผลอ

– วันนี้ เราเชื่อวางใจ ในคำที่พระเยซูตรัสไว้หรือเปล่า?

เช่น

มธ. 6:33   “แต่​พวก​ท่าน​จง​แสวง​หา​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้งปวง​นี้​ให้”

มธ. 6:34  “เพราะ​ฉะนั้น อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​วัน​พรุ่งนี้ เพราะ​ว่า​พรุ่ง​นี้​ก็​มี​เรื่อง​กระ​วน​กระ​วาย​ของ​มัน​เอง แต่​ละ​วัน​ก็​มี​ทุกข์​พอ​อยู่​แล้ว”

– ถ้ายังไม่เชื่อวางใจ คนอื่นอาจดูไม่ออก แต่เรารู้อยู่แก่ใจ สมควร “กลับใจด่วน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s