แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:47) { คิดว่าเชื่อ แต่ไม่เชื่อ }

แนวคิด :

– โมเสส เป็นความภูมิใจของพวกยิว เพราะพระเจ้าประทานธรรมบัญญาติแก่โมเสสโดยตรง

– พวกยิว คิดว่าเขาเชื่อโมเสส แต่ความจริงเขาไม่ได้เชื่อ เพราะสังเกตได้จากเขาไม่เชื่อสิ่งที่โมเสสพูด

– ขนาดโมเสส มาในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า พวกเขายังไม่เชื่อเลย แล้ว พระเยซูชาวนาซาเร็ธมาในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พวกเขาจะเชื่อได้อย่างไร?

การประยุกต์ใช้ :

– สิ่งนี้เกิดขึ้นเสมอในชีวิตของเรา พระเจ้าส่งเรื่องยากน้อยมาให้เราก่อน แล้วค่อยส่งเรื่องยากจริงๆเข้ามา

– หากแค่เรื่องยากน้อย เรายังไม่อาจ เชื่อวางใจในพระเจ้าได้

– ต่อไปในอนาคต เราจะเชื่อวางใจได้อย่างไร เมื่อเรื่องยากจริงเข้ามาสู่ชีวิตของเรา

– คล้ายกับ ยน. 3:12 (“ถ้า​เรา​บอก​พวก​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ทาง​ฝ่าย​โลก​และ​พวก​ท่าน​ไม่​เชื่อ แล้ว​ท่าน​จะ​เชื่อ​ได้​อย่าง​ไร​ถ้า​เรา​บอก​ท่าน​ถึง​สิ่ง​ต่างๆ ทาง​ฝ่าย​สวรรค์”)

– ฝึกเชื่อวางใจ ฝึกเชื่อฟัง ในช่วงเวลาซ้อมอย่างวันนี้ เพื่อว่าเมื่อสถานการณ์ของจริงเข้ามา เราจะสามารถยืนมั่นคง ด้วยความเชื่อวางใจ และเชื่อฟังพระเจ้าได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s