แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.3:35) { บุตรของพระเจ้า }[แนวคิด] :
– พระบิดาทรงรักพระบุตรมากกว่าบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นและบรรดาทูตสวรรค์ผู้ส่งสารของพระเจ้าทั้งสิ้น พระองค์จึงทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตร

[การประยุกต์ใช้] :
– แหม !!! ใครได้เป็นพระบุตรของพระเจ้าช่างวิเศษจริงๆ

– โอ้ว !!! ฉันเองนี่นาที่เป็นบุตรของพระเจ้า  ขอบคุณพระเจ้า

(1ยน. 3:1 จง​ดู​เถิด ​พระ​บิดา​ทรง​โปรด​ประทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​ทั้ง​หลาย​เพียงไร ที่​เรา​จะ​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า …)

– ฉันรู้แน่ พระเจ้าทรงรักบุตรของพระองค์ และจะทรงประทานสิ่งดีให้แก่บุตรที่รักของพระองค์อย่างแน่นอน

“แล้วฉันยังจะต้องกลัวอะไรอีกเล่า”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s