แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:10) { รู้ว่าเป็นใคร }[แนวคิด] :
–  พระเยซูพูดกับหญิงนั้นว่า “ถ้าเธอรู้จริงๆว่า พระเยซูเป็นใคร เธอคงขอจากพระองค์”

[การประยุกต์ใช้] :
–  ถ้าเรารู้จริงๆว่า พระเยซูผู้สถิตอยู่กับเรา เป็นใคร เราคงจะขอจากพระองค์

– ถ้าเรารู้จริงๆว่า พระเยซู ทรงฤทธานุภาพมากเพียงใด เราคงจะขอจากพระองค์

– ถ้าเรารู้จริงๆว่า พระเยซู ทรงสติปัญญาล้ำเลิศมากเพียงใด เราคงจะทูลขอจากพระองค์

– ถ้าเรารู้จริงๆว่า พระเยซู ทรงรักเรามากเพียงใด เราคงจะทูลขอจากพระองค์

– ถ้าเรารู้จริงๆว่า พระเยซู ทรงแก้ปัญหาชีวิตของเราวันนี้ได้ เราคงจะทูลขอจากพระองค์

“วันนี้เรารู้จริงๆหรือเปล่าว่า พระเยซู เป็นใคร? เชิญมาร้องทูลต่อพระองค์เถิด”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s