แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:14) { ไม่กระหายอีกเลย }[แนวคิด] :

– คนที่ดื่มน้ำที่พระเยซูให้ หมายถึง คนที่วางใจในพระเยซู(ยน.7:38)

– คนที่วางใจในพระเยซู จะไม่กระหายอีกเลย หมายถึง เขาจะอิ่มใจ ไม่จำเป็นต้องแสวงหาความสุขจากแหล่งอื่นใดอีก

– น้ำที่พระเยซูให้ ตอนแรกก็เหมือนเล็กน้อยแค่ให้น้ำเท่านั้น แต่ต่อมาจะกลายเป็นบ่อน้ำ ไม่ใช่แค่บ่อน้ำธรรมดา แต่เป็นบ่อน้ำพุ และไม่ใช่พลุ่งขึ้นมาแค่ชั่วคราว แต่พลุ่งอยู่ตลอดไป

– ประสบการณ์ในความอิ่มเอิบและสดชื่นในพระเยซูนั้น ยิ่งเขาใกล้พระองค์มากเท่าไหร่ ยิ่งนานวัน ก็จะยิ่งทวีความสดชื่น ชื่นบานและไม่กระหายหาสิ่งอื่นใดๆอีกเลยนอกจากพระองค์

 [การประยุกต์ใช้] :
–  วันนี้ เราดื่มน้ำที่พระเยซูให้หรือยัง? เราวางใจในพระเยซูหรือยัง?

– เราอาจจะเคยดื่มแล้ว แต่วันนี้ เราโยนทิ้งน้ำนั้นไปแล้วหรือเปล่า? เรายังคงวางใจในพระเยซูอยู่หรือไม่?

– วันนี้ เราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น จนน้ำที่ทำให้เราสดชื่นนั้น ทวีมากขึ้นจนพลุ่งขึ้นเป็นบ่อน้ำพุแล้วหรือยัง? หรือเรากำลังถอยห่างไปจากพระองค์ผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตไกลออกไปทุกที?

– พระ​เยซู​ทรง​ยืน​ขึ้น​และ​ทรง​ประ​กาศ​ว่า “ถ้า​ใคร​กระ​หาย ให้​คน​นั้น​มา​หา​เรา…”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s