แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:19) { พระเยซูเป็นใคร? }[แนวคิด] :

– หลังจากสนทนากับพระเยซูสักพัก หญิงที่บ่อน้ำ จึงสรุปได้ว่า พระเยซูต้องเป็นผู้เผยพระวจนะจากพระเจ้าเป็นแน่

– เพราะพระองค์รู้เรื่องของเธอ ทั้งที่เพิ่งจะพบกัน และเมื่อรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ซ้ำเติมเหมือนอย่างคนอื่นๆในเมืองที่ก็รู้เรื่องของเธอเช่นกัน

– เธอรู้ว่าพระเยซูเป็นใคร จากประสบการณ์ที่เธอมีกับพระเยซู

– เนื่องจากประสบการณ์อันจำกัดที่เธอมีต่อพระเยซู ขณะนี้เธอจึงพบว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะ แต่ต่อมา(ข้อ29)เมื่อมีประสบการณ์กับพระเยซูมากขึ้น เธอจึงพบว่า พระเยซูคือพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด

[การประยุกต์ใช้] :
–  วันนี้ เรารู้ไหมว่า พระเยซูเป็นใคร?

– ไม่ใช่จากคำบอกของคนอื่น หรือของอาจารย์ท่านไหน หรือจากหนังสือเล่มใดๆ แต่จากประสบการณ์ที่เรามีกับพระเยซู จะบอกกับจิตใต้สำนึกว่าเรา “พระเยซูเป็นใคร?”

– ไม่มีทางลัดสำหรับการมีประสบการณ์กับพระเยซู เราจำเป็นต้องใช้เวลากับพระองค์ จึงจะมีประสบการณ์กับพระองค์

“วันนี้เราใช้เวลากับพระเยซูมากเพียงใด?”

“การมีประสบการณ์กับพระเยซู จะเป็นตัวกำหนดว่า พระเยซูเป็นใครในชีวิตของเรา”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s