แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:38) { ร่วมตรากตรำ }[แนวคิด] :

– ผู้เผยพระวจนะในอดีต หว่าน หงาดเหงื่อ เลือด และชีวิต เพื่อเตรียมจิตใจของคนให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า

– เมื่อมาถึงสมัยของสาวก ถึงเวลาแล้ว ที่จะนำคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ผ่านทางการเชื่อวางใจในพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด

– ดูเหมือนสาวก ไม่ได้ตรากตรำเท่ากับพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในฝ่ายวิญญาณเมื่อเขาเก็บเกี่ยวคนเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า ก็ถือว่า พวกเขามีส่วนในการตรากตรำเดียวกันกับพวกผู้เผยพระวจนะในอดีต

[การประยุกต์ใช้] :
– การเสียสละ หงาดเหงื่อ ตรากตรำ เลือด และชีวิต ของบรรดามิชชันนารีและผู้รับใช้พระเจ้ามากมาย ที่ในอดีตที่ผ่านมา ทำให้วันนี้ประเทศไทยพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่

– โดยภาพรวม ทัศนคติของคนไทยต่อคริสตศาสนาเป็นในแง่บวกส่วนใหญ่ ซึ่งเกิดจากการสำแดงความรัก การเสียสละ การช่วยเหลือสังคม การประกาศข่าวประเสริฐ ของบรรดาเหล่าผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตที่ผ่านมา

– วันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่ ขณะที่สังคมกำลังสิ้นหวัง ระบบหรือองค์กรต่างๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นความหวัง กลับทำให้คนไทยผิดหวัง ความยากลำบาก ความขัดสน การอับจนหนทาง แผ่แพร่ไปทั่วในทุกสังคม

– ท่ามกลางสังคมที่สิ้นหวังนี้ พระเยซูพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ผู้ทรงสร้าง ผู้ครอบครอง ผู้ควบคุมทุกสิ่ง เป็นความหวังเดียวของพวกเขา

– เชิญเราทั้งหลาย มาร่วมการตรากตรำของบรรดาผู้รับใช้ในอดีตที่ผ่าน โดยร่วมกับเก็บเกี่ยว นำคนไทยมาพบกับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความหวังเดียวของเขา

– พูดเรื่องของพระเยซูให้กับพวกเขาได้รับรู้ หรือ ใช้สื่อต่างๆเท่าประตูเปิดออก ส่งต่อคำเทศนา คำสอน พระคำของพระเจ้า ไปยังคนเหล่านั้น

– นั่นอาจจะเป็นการหว่าน เพื่อคนในอนาคตจะเก็ยเกี่ยว หรือ อาจจะเป็นการเก็บโดยการกระทำของเราในครั้งที่ก็เป็นได้

[น่าเศร้าที่คริสเตียนจำนวนไม่น้อย ส่งโน่นนี่นั่น ให้เพื่อนฝูงมากมาย แต่ไม่ยอมส่งเรื่องราวของพระเยซูให้พวกเขาเลยแม้แต่น้อย ด้วยความกลัวว่า เขาจะหาว่า เราเคร่งศาสนา บ้าพระเยซู…ซึ่งแท้จริงการถูกมองว่าเป็นเช่นนั้น เป็นเกียรติและศุกดิ์ศรียิ่งใหญ่สำหรับเราทั้งหลาย]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s