แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:39) { คำพยานเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ }[แนวคิด] :

– โดยคำพยานของหญิงที่สังคมดูถูก คนหนึ่ง ทำให้คนในเมืองจำนวนมากวางใจในพระองค์

– ตามหลักการและเหตุผลแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่ชาวสะมาเรียที่เกลียดยิว จะวางใจในอาจารย์ชาวยิว โดยคำพูดของหญิงผู้ไม่น่าเชื่อถือคนหนึ่ง ทั้งที่พวกเขายังไม่ได้พบเจออาจารย์ท่านนั้นเลย

[การประยุกต์ใช้] :
– การที่คนจะเปิดใจต่อข่าวประเสริฐ ไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ ตามหลักการหรือเหตุผลใดๆทั้งสิ้น แต่ขึ้นอยู่กับมีใครบ้างไหม ที่กล้าพอ(ไม่มัวแต่ขี้ขลาด) ที่จะเป็นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขา แก่ใครบางคน

– วันนี้ หน้าที่ของเราคือกล่าวคำพยานถึงสิ่งที่พระเยซูทรงทำแก่เรา ที่เหลือเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะทำให้ถ้อยคำนั้นเกิดผลเป็นพร ใช้ชีวิตของคนที่ได้ยินได้ฟังคำพยานของเรานั้น

– วว. 12:11 “พวก​เขา​ชนะ​พญา​มาร​ด้วย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เมษ​โป​ดก และ​ด้วย​คำ​พยาน​ของ​พวก​เขา​เอง และพวก​เขา​ไม่​ได้​รัก​ตัว​กลัว​ตาย”

– สิ่งที่หญิงนั้นทำแม้เพียงเล็กน้อย แต่ต่อมาเกิดผลอันยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งเมืองไปตลอดกาล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s