แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:42) { ขอบคุณหญิงที่บ่อน้ำ }[แนวคิด] : (ได้ความลึกซึ้งมากมาย สรุปย่อๆเป็น 3 ประเด็น)

A. การพัฒนาของความเชื่อ

– ความเชื่ออาจเริ่มต้นด้วยการได้ยินคนอื่นพูด แต่จะหยั่งรากยั่งยืน เมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเยซูด้วยตัวของเราเอง

B.มนุษย์กับพระเจ้ามองไม่เห็นเหมือนกัน

– ชาวสะมาเรียที่พวกยิวไม่ถือว่าเป็นวงศ์วานอิสราเอลแต่พระเจ้าทรงถือว่าเขาเป็น

– พระเยซูอยู่ในเมืองของชาวสะมาเรียเพียง 2 วัน พวกเขาก็รับว่า “พระเยซู​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​โลก​ให้​รอด​ที่​แท้​จริง”

-แต่สำหรับพวกยิว พระเยซูทรงทำอัศจรรย์ท่ามกลางพวกเขา 3 ปี พวกเขากลับร้องว่า “ขอ​เชิญ​พระ​คริสต์​กษัตริย์​แห่ง​อิส​รา​เอล​ลง​มา​จาก​กาง​เขน​เดี๋ยว​นี้​เถอะ พวก​เรา​จะ​ได้​เห็น​และ​เชื่อ…” มก. 15:32

C. หญิงที่บ่อน้ำ

– “พวก​เขา​พูด​กับ​หญิง​คน​นั้น​ว่า…” ก่อนหน้านี้ เธอต้องแอบๆมาที่บ่อน้ำตอนกลางวัน เพราะอับอายและไม่อยากเจอใคร แต่วันนี้เธออยู่ท่ามกลางชาวเมืองอย่างเปิดเผย และเป็นเพื่อนของชาวเมือง เธอยู่ที่นั่น ชาวเมืองกำลังสนทนากับเธอ และดูเหมือนชาวเมืองจะจดจำได้ว่าเธอเป็นผู้มีบุญคุณต่อพวกเขา ที่นำพวกเขามาให้พบกับพระผู้ช่วยที่แท้จริง

– ชีวิตของหญิงผู้น่าอับอาย เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเธอได้พบกับพระเยซูจริงๆ

[การประยุกต์ใช้]
– วันนี้ พระเยซูเป็นใครในชีวิตของเรา?

– วันนี้ เราได้พบกับพระเยซูอย่างแท้จริงหรือยัง?

– ถ้าเราใช้เวลาสนทนากับพระองค์มากขึ้น ตั้งใจฟังสิ่งที่พระองค์พยายามตรัสกับเราในวันนี้ให้มากขึ้น ชีวิตของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน

– แล้วชีวิตที่ดูเหมือนไร้ค่า ไร้ความหมายของเรา จะกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ต่อผู้คนมากมาย

– หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำคนนั้นจะรู้ไหมน้อ? ว่า เพราะชีวิตของเธอ เป็นเหตุให้ 2,000 ปีต่อมา ผมขอบคุณพระเจ้ามากมาย

“ขอบคุณพระเจ้า” และ “ขอบคุณหญิงที่บ่อน้ำคนนั้นครับ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s