แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:49) { ใครเป็นเจ้านายกันแน่? }[แนวคิด] :

–   ข้าราชการพูดแปลกๆ “องค์พระผู้เป็นเจ้า หรือ เจ้านายครับ ” 

“1. เจ้านายต้องเสด็จไป

2. เจ้านายต้องไปเร็วๆ 

3.ถ้าเจ้านายไม่ไปในเวลาที่ผมบอก เจ้านายจะช่วยเด็กไม่ได้”

– ฟังแล้ว งง นิดหน่อย ใครเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ากันแน่

– ข้าราชการคนนี้ เชื่อว่าพระเยซูรักษาลูกเขาได้ แต่ไม่เชื่อ 3 อย่าง

>>> ไม่เชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาลูกเขาจากหมู่บ้านคานาได้

>>> ไม่เชื่อเวลาของพระเยซูเหมาะสมที่สุด

>>> ไม่เชื่อว่า ถ้าลูกเขาตายแล้ว พระองค์จะสามารถช่วยให้ลูกเขาเป็นขึ้นจากตายได้

[การประยุกต์ใช้] :
– วันนี้ เราเรียกพระเยซูว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้ว เราปฏิบัติต่อพระองค์สมดังที่พระองค์ทรงเป็นเจ้านายในชีวิตของเราหรือเหล่า?

– เรามอบสิทธิเด็ดขาดแด่พระเยซู ในการกำหนดวิธีการ และเวลาที่จะให้สิ่งใดเกิดหรือไม่เกิดในชีวิตของเรา หรือไม่?

– กล้าเชื่อไหม พระองค์ช่วยเราได้ โดยวิธีการและเวลาของพระองค์ แม้ว่ามันไม่สอดคล้องกับ วิธีการและเวลาที่เราคิดไว้ก็ตาม

– บางคนคิดว่า พระเยซูต้องช่วยให้ขายดีเท่านั้น จึงจะแก้ปัญหาของเราได้ แต่บางทีพระเยซู อาจมีวิธีที่ต่างออกไป

– บางคนอาจคิดว่า ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เท่านั้น สถานการณ์ในชีวิตของเขาจึงจะเปลี่ยนได้ แต่บางทีพระเยซูอาจใช้วิธีการอื่นก็ได้

“ไม่เห็นต้องเข้าใจ แค่เชื่อใจ ก็เพียงพอ”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s