แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:50) { คำตรัสที่เต็มไปด้วยพระเมตตา }[แนวคิด] :

–   “กลับไปเถิด” มอบเรื่องที่ท่านกังวลไว้ให้เราจัดการเอง

– พระเยซูไม่เพียงแต่เยียวยาลูกของเขา แต่ยังทรงแก้ไขความไม่เชื่อของเขาอีกด้วย

– เขามาหาพระองค์แบบมีความเชื่อที่บกพร่อง พระเยซูไม่ได้ปฏิเสธเขา พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “เพราะเจ้าเชื่อไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราไม่ช่วยเจ้าหรอก”

– แต่ด้วยพระเมตตาของพระเยซู พระองค์ช่วยเขา ขณะเดียวกันก็ช่วยเขาให้พัฒนาความเชื่อของเขาให้สมบูรณ์ไปในตัวด้วย โดยการไม่ไปกับเขาตามที่เขาคาดหวัง แต่ให้โอกาสเขาใช้ความเชื่อ กลับไปแต่ลำพังด้วยความเชื่อในคำตรัสของพระเยซู

[การประยุกต์ใช้] :
– เมื่อเรามาหาพระเยซู ด้วยจริงใจ พระองค์จะไม่ปฏิเสธเรา แม้ความเชื่อของเรายังไม่สมบูรณ์

– แต่ด้วยพระเมตตาของพระเยซู พระองค์รักเรามากจนไม่อาจยอมให้เรามีความไม่เชื่ออยู่ในใจของเรา พระองค์มักจะใช้เหตุการณ์บางอย่างเพื่อให้เราใช้ความเชื่อ เพื่อจะผ่านสถานการณ์นั้นอย่างสง่างาม

– วันนี้ ถ้าดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานของเราตามที่เราคาด ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่ช่วยเรา แต่เป็นไปได้ว่า พระองค์ประสงค์จะใช้เหตุการณ์ในครั้งนี้ พัฒนาความเชื่อของเราให้เติบโตขึ้นอีกขั้น

– โดย มอบเรื่องที่เรากำลังกังวลนั้น ให้พระองค์จัดการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s