แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.4:54) { บรรทัดฐานของการอัศจรรย์ }[แนวคิด] :

– ทำไมพระวจนะของพระเจ้าต้องบันทึกข้อนี้เอาไว้ด้วย?

– หมายสำคัญครั้งที่ 2 ในแคว้นกาลิลี เหมือนกับหมายสำคัญครั้งแรกในกาลิลี หลายอย่าง(ยน. 2:11 เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น)

– ทั้ง 2 เกิดในหมู่บ้านคานา , มีคนมาขอความช่วยเหลือ , พระเยซูบอกให้พวกเขาทำบางอย่างซึ่งไม่ค่อยเข้าท่า ไม่เหมือนที่พวกเขาคาดไว้ , พวกเขาเชื่อใจจนเชื่อฟังทำตาม , พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ แล้ว คนรอบข้างก็ชื่นชมยินดี

– ช่างเป็นการเปิดตัวที่อลังการ ก่อนจะเริ่มทำพระราชกิจมากมายในกาลิลี(เลี้ยงคน5,000 คน , ขับผีออก , รักษาโรคมากมาย ,ฯลฯ)

– สิ่งนี้กลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญของการอัศจรรย์ของพระเยซูในช่วงเวลาต่อๆมา “ทูลขอต่อพระองค์ แล้ว เชื่อฟังทำตามที่พระองค์บอก”

[การประยุกต์ใช้] :
– หมู่บ้านคานา หมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นบ้านนอกอย่างกาลิลี ก็ยังเกิดอัศจรรย์ได้ สถานที่ไม่สำคัญของให้มีพระเยซูอยู่ที่นั่นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้

– เคล็ดลับการพบการอัศจรรย์ คือ “ร้องทูลต่อพระเยซู แล้วเชื่อฟังทำตามที่พระเยซูบอก”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s