แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:1) { ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ }[แนวคิด] :

– ตามบัญญัติของโมเสส ชายยิวทุกคนต้องไปเฝ้าพระเจ้าปีละ 3 เทศกาล คือ ​เทศ​กาล​กิน​ขนม​ปัง​ไร้​เชื้อ เทศ​กาล​สัปดาห์ และ​เทศ​กาล​อยู่​เพิง(ฉธบ. 16:16)ถ้าไม่ทำตามบัญญัติจะถูกลงโทษ

– พระเยซูก็ทำตามธรรมบัญญัติ แต่ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ พระองค์ทำตามพระประสงค์ของพระบิดา (ยน.5:17) พระองค์กำลังไปรักษาคนที่นั่นในวันสะบาโต

[การประยุกต์ใช้] :
– เราผู้อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็เป็นเช่นนั้น เราทำตามบัญญัติของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะกลัวว่าถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษ แต่เพราะเรารู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่รักของเรา ให้เราทำ เราจึงทำตาม

– วันนี้ อะไรเป็นแรงจูงใจให้เราทำอะไรๆ หรือไปที่ใดๆ ?

– เพราะความกลัวว่า คนอื่นจะหาว่าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนที่ดี หรือ เพราะความรักที่เรามีต่อพระบิดา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s