แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:12) { แสวงหาพระเยซู }แนวคิด :
– พวกยิวถามหาพระเยซู แต่ที่ใช่เพื่อจะเรียนรู้จากพระองค์ หรือ จะชื่นชมพระองค์ที่ทำการอัศจรรย์

– แต่เพื่อที่จะตำหนิ จับผิด แล้วกล่าวโทษพระเยซู


การประยุกต์ใช้ :
– วันนี้เราแสวงหาพระเยซู เพื่อวัตถุประสงค์อะไร?

– เพื่อจะได้ทำหรือได้รับในสิ่งที่ตนเองปรารถนา หรือ เพื่อที่จะรู้จักกับพระเยซูมากยิ่งขึ้น

– จงแสวงหาพระองค์เพื่อจะรู้จักกับพระองค์ ไม่ใช่เพื่อจะทำตามใจตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s