แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:16) { ข่มเหงพระเยซูเพื่อพระเจ้า }แนวคิด :
– พวกยิวเริ่มข่มเหงพระเยซู เพราะเขาคิดว่า เขาทำเพื่อพระเจ้าที่จะปกป้องกฏเกณฑ์ของพระเจ้า

– เขารับใช้พระเจ้า ด้วยการข่มเหงพระบุตรของพระองค์

– เพราะว่าเขายึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนา ที่ทำสืบต่อกับมา (​ “​ห้าม​แบก​ที่​นอน​จาก​บ้าน​หนึ่ง​ไป​ยัง​อีก​บ้าน​หนึ่ง​”​  กฎ​นี้​ไม่​ได้มา​จาก​ธรรมบัญญัติ​ของ​โมเสส​โดยตรง ​แต่​เป็น​กฎ​ที่​พวกฟาริสี​ตีความ​และ​บัญญัติ​ขึ้น​มาเอง) จนหลับหูหลับตา ไม่สังเกตสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำและไม่ได้ยินที่พระองค์กำลังตรัส


การประยุกต์ใช้ :
–  วันนี้ สิ่งที่เราทำจนคุ้นเคย จนเคยชิน กำลังเป็นการปรนนิบัติพระเจ้าที่พระองค์พอพระทัย หรือ กำลังเป็นการขัดขวางการทำงานของพระเจ้าอยู่ กันแน่?

– การทำสิ่งใดๆ โดยไม่คอยฟังการสอน การเตือน จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่คิดเอง เออเอง ว่า แบบนี้พระเจ้าต้องชอบแน่ๆ เราเองอาจกำลังขัดขวางของพระเจ้าโดยไม่รู้ตัว

– เมื่อเราจะทำอะไร ควรอธิษฐานถามพระเจ้าอยู่เสมอ และอนุญาตให้พระวิญญาณ แทรกแซง ขัดจังหวะ ทุกการกระทำของเราได้ เพื่อเราจะได้ยังคงอยู่ในศูนย์กลางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s