แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:17) { ทำเหมือนพระบิดา }แนวคิด :
–  พระเยซูตอบพวกยิว ย้อนกลับไปถึงที่มาของวันสะบาโตเลย คือ การทรงสร้าง เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกเสร็จใน 6 วัน ในวันที่ 7 พระองค์หยุดพักการทรงสร้าง แต่พระองค์ไม่ได้หยุดนิ่ง ไม่ทำอะไรอีกเลย พระเจ้ายังคงทรงกระทำพระราชกิจแห่งความรักและเมตตา มาจนถึงทุกวันนี้  และพระเยซูเองก็ทรงกระทำตามพระบิดา

– พูดง่ายๆก็คือ พระองค์ตรัสว่า  “งานของพระบิดาของฉันคือสำแดงความเมตตาต่อผู้คนในวันสะบาโต ฉันในฐานะเป็นลูกพระบิดา จึงทำตามพระบิดา”


การประยุกต์ใช้ :
–  พวกยิว ตาบอดจึงมองไม่เห็น ความหมายที่แท้จริงของวันสะบาโต

– ครั้นพอพระเยซูมาอธิบายให้เขาฟัง พวกเขาก็หูหนวก ไม่ได้ยิน ไม่รับรู้ สิ่งที่พระเยซูอธิบายให้เขาฟัง

– ขอพระเจ้าช่วยเราที่จะ เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า จากพระวจนะของพระองค์ โดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่จากการคิดเอง เออเอง

– เราเป็นลูกของพระบิดา เราสมควรทำในสิ่งที่พระบิดาทรงทำ คือสำแดงความรักและเมตตาต่อผู้คน อ่อนโยนแก่คนบาป ให้โอกาสแก่คนที่ทำผิดพลาดพลั้งไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s