แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:18) { ถลำลึก }แนวคิด :
– หลังพวกยิวได้รับการอธิบายเรื่องความหมายที่แท้จริงของสะบาโตแล้ว แทนที่จะซาบซึ้ง หรือกลับใจ พวกเขากลับคิดอยากจะฆ่าพระเยซูขึ้นมาแทน

– เพราะพวกเขาไม่พอใจมากที่พระเยซูเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา

– แท้จริงพระเยซูไม่เพียงแต่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเท่านั้น พระองค์ยังสอนสาวกของพระองค์ให้เรียกพระเจ้าเช่นนั้นอีกด้วย

– “เพราะ​ฉะนั้น​พวก​ท่าน​จง​อธิษ​ฐาน​เช่น​นี้​ว่า ‘ข้า​แต่​พระ​บิดา​ของ​ข้า​พระ​องค์​ทั้ง​หลาย ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ …’”  มธ. 6:9


การประยุกต์ใช้ :
– เหตุที่พวกยิวไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูได้ตรัส ก็เพราะเขามีความคิดของเขาเอง เมื่อคำตรัสของพระเยซูขัดกับความคิดของเขา เขาจึงไม่ฟัง และเมื่อเขาเลือกการกระทำตามความคิดของเขานั้น เขาจึงกลับยิ่งถลำลึกกว่าเดิม ….”ฆ่ามันซะ!!!”

– หากเราไม่ถ่อมใจลงไม่ฟัง พระคำของพระเจ้า ที่พระเจ้าเตือนเราหรือบอกเรา แต่เรายังคงดื้อดึง ทำตามความคิดของตนเอง เราจะถลำลึกในความผิดมากขึ้นไปทุกทีๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s