แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:19) { บุตรของพระเจ้า }แนวคิด :
– พระเยซูตอบพวกยิว โดยไม่ได้ปฏิเสธหรือแก้ตัวว่าไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า แต่ทรงอธิบายให้เขาฟังถึงสิ่งที่พระบุตรของพระเจ้าทรงกระทำ

– พระเยซูวางแบบอย่างแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าเอาไว้ คือ พระบุตรจะไม่ทำตามใจปรารถนาของตัวเอง แต่ทำตามใจพระบิดา และ จะทำเหมือนอย่างที่พระบิดาทำ


การประยุกต์ใช้ :
–  เราผู้เป็นบุตรของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ เราสมควรที่จะทำตามใจพระบิดา ไม่ทำตามใจปรารถนาของตัวเอง และ เราสมควรทำสิ่งที่ดี เหมือนอย่างที่พระบิดาของเราทรงกระทำ

– มธ. 5:16 “ทำ​นอง​เดียว​กัน​พวก​ท่าน​จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ พวก​เขา​จะ​ได้​สรร​เสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s