แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:20) { บุตรที่รัก }แนวคิด :
– ข้อนี้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของพระบิดากับพระบุตร

– พระบิดาทรงรักพระบุตร

– พระบิดาสำแดงทุกสิ่งที่ทรงกระทำให้พระบุตรได้เห็น

– พระบิดาทรงทำให้พระบุตรกระทำสิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอีก(ซึ่งขยายความในข้อต่อมา ข้อ21)

การประยุกต์ใช้ :
–  ขอบคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์ เราจึงได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว

– (ยน. 1:12 แต่​ส่วน​บรรดา​ผู้​ที่​ต้อนรับ​พระ​องค์ ผู้​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ก็​ทรง​ประทาน​สิทธิ​ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า​)

– พระบิดาทรงรักเรา พระบิดาจะทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ให้เราประจักษ์ และพระบิดาจะทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา บุตรที่รักของพระองค์

– สรรเสริญพระเจ้า!!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s