แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:23) { พระบิดาส่งมา​​ }แนวคิด :
– ข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อ 22 เพื่อบอกพวกยิวให้รู้ว่า พระบุตร มีสิทธิอำนาจในโลกนี้และในสวรรค์ จึงมีสิทธิอำนาจเหนือกฏเกณฑ์ต่างๆของมนุษย์

– ให้เกียรติพระบุตร ก็เป็นการถวายเกียรติพระบิดา เพราะพระบิดาทรงใช้พระบุตรมา

– ดูถูกพระบุตร ก็กำลังดูถูกพระบิดา

การประยุกต์ใช้ :

– เราไม่อาจถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ หากเราไม่เชื่อวางใจในสิ่งพระเยซูคริสต์ทรงกระทำเพื่อเรา เพราะการวางใจเป็นการถวายเกียรติ

– อีกมุมหนึ่ง(ตามบริบทไม่ได้พูดเรื่องนี้ แต่อ่านแล้วทำให้ระลึกถึง) คือ

– เราเป็นบุตรของพระเจ้า พระองค์ส่งเราไปเป็นตัวแทนของพระองค์ เพื่อสำแดงความรักและประกาศข่าวประเสริฐ

– ใครต้อนรับเรา ก็เป็นการต้อนรับพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรเขา

– ใครดูถูก ข่มเหงเรา ผู้ที่เป็นพระบุตรของพระเจ้า ที่พระเจ้าส่งมา เราไม่จำเป็นต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไร เขาต่างหากที่ต้องเดือดร้อน และกลับใจโดยด่วน เพราะเขากำลังดูถูกพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s