แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:24) { พ้นตาย สู่ชีวิตแล้ว​​ }แนวคิด :
– การรับชีวิตนิรันดร์ ต้องการ 2 สิ่ง คือ “ยอมรับรู้เรื่องเกี่ยวกับพระบุตร(ข่าวประเสริฐ)” และ “เชื่อในพระองค์ ซึ่งแสดงออกมาเป็นการวางใจในพระองค์”

– ใครที่มี 2 สิ่งนี้ ก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ทันที และจะไม่ถูกลงโทษในวันพิพากษา และได้ผ่านพ้นความตาย(ซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะบาป) เข้าสู่ทางแห่งชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การประยุกต์ใช้ :

– เพื่อนและญาติของเรา จำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐอย่างน้อยสักครั้ง เพื่อเขาจะมีโอกาสเลือกที่จะเชื่อวางใจในพระเยซูหรือไม่

– เราผู้ได้เชื่อว่า “คริสเตียน” วันนี้ เรายังคงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ อยู่หรือเปล่า?

– เราผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เราได้พ้นความตายมาสู่ชีวิตแล้ว อย่าให้เราดำเนินในวิถีแห่งความตายอีกต่อไป แต่ขอควรพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเราให้ดำเนินในเส้นทางแห่งชีวิตตลอดไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s