แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:28-29) { ปลายทางไปสู่ที่ใด }แนวคิด :
– พระเยซู บอกพวกยิวว่า อย่าประหลาดใจ ที่เห็นคนป่วยมา 38 ปีหายเป็นปกติ , ที่ได้ยินว่าบุตรของพระเจ้าถูกเรียกว่าบุตรมนุษย์ และที่ได้ยินว่าบุตรมนุษย์จะพิพากษาโลก เพราะนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น

– เมื่อถึงวันพิพากษา คนที่ตายไปแล้วจะเป็นขึ้นมาแล้วเข้าสู่การพิพากษา

– วว. 20:13 “ทะเล​ก็​ส่งคืน​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​ตาย​ใน​ทะเล ความ​ตาย​และ​แดน​มรณา​ก็​ส่งคืน​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ใน​แดน​นั้น และ​คน​ทั้ง​หลาย​ก็​ถูก​พิพากษา​ตาม​การ​กระทำ​ของ​ตน​หมด​ทุก​คน​”

– คนที่ประพฤติดี ไม่ใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ที่สำแดงออกเป็นการกระทำที่ดีในตัวเขา (มธ. 25:34-36)จะเข้าสู่ชีวิต

– คนที่ประพฤติชั่ว (มนุษย์ทุกคนล้วนมีบาป) จะเข้าสู่การพิพากษาแล้วรับการลงโทษชั่วนิจนิรันดร์

การประยุกต์ใช้ :

– พระเยซูเตือนว่า เวลาใกล้เข้ามาแล้ว ถ้าวันนั้นพระเยซูบอกว่า ใกล้เข้ามาแล้ว มาถึงวันนี้ ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี อาจจะเรียกว่า “ใกล้สุดๆๆๆๆๆแล้วนะ”

– มนุษย์คนจะเป็นขึ้นมา แล้วจะไปยังไม่สวรรค์ ก็นรก

– วันนี้เรารอดแล้ว อย่าคิดเอาตัวรอดคนเดียว

– เราอยากให้คนที่เรารัก เมื่อเขาเป็นขึ้นมาเขาไปสู่ที่ใด?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s