แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:30) { การตัดสินใจแบบไม่มีวันผิดพลาด }แนวคิด :
– พระเยซูทรงยืนยันว่า การพิพากษาของพระองค์นั้นจะยุติธรรมและไม่มีข้อผิดพลาด เพราะพระองค์จะไม่ทำตามใจปรารถนาของพระองค์เอง แต่จะทำตามประสงค์ของพระบิดาเท่านั้น

การประยุกต์ใช้ :

– การตัดสินใจที่ไม่มีวันผิดพลาด คือ การตัดสินใจทุกอย่างนั้น บนพระประสงค์ของพระเจ้า โดยไม่ใส่ใจ สนใจ หรือให้ความสำคัญแก่ความปรารถนาของตนเองเลย

– พระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงสำแดงออกแก่เราแล้ว

>> โดยทางพระเยซูคริสต์ เราสังเกตจากลักษณะชีวิตของพระเยซู เราก็จะรู้ได้ว่าพระบิดาชอบให้เราทำอะไร

>> โดยทางพระคำของพระเจ้า เมื่อเราค้นดูในพระคำของพระเจ้า เราก็จะรู้ว่าพระเจ้าชอบให้เราทำอะไร ไม่ชอบให้เราทำอะไร

>> โดยทางพระวิญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตในใจของเรา เพียงแต่เราจะถ่อมใจลง ถามพระองค์เสมอ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ พระองค์จะทรงสอนจิตใจของเรา ให้รู้ได้อย่างแน่นอนว่า สิ่งที่กำลังจะทำนั้น พระบิดาพอพระทัย หรือ ไม่พอพระทัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s