แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว ( ยน.5:32) { ผู้สนับสนุนหลัก }แนวคิด :
– ผู้ที่เป็นพยานให้แก่พระเยซูนั้น คือ พระบิดา (ข้อ37)

– เนื่องจากพระบิดาใช้พระเยซูมา พระบิดาจึงทรงเป็นพยานให้กับพระเยซู ว่า “พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า” ด้วยหมายสำคัญที่ทรงมอบให้พระเยซูทำนั้น

การประยุกต์ใช้ :

– ขอเพียงให้เรารู้ว่า สิ่งที่เรากำลังทำนั้น พระเจ้าทรงใช้ให้เราทำ เพียงเท่านี้ เราก็ไม่ต้องกลัว หรือ กังวลอะไรอีกต่อไปแล้ว

– เพราะว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น พระเจ้าเองจะทรงเป็นผู้สนับสนุนเราในการทำสิ่งนั้น

– ดังนั้น ปัญหา หรือ อุปสรรค ใดๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องน่าวิตกอีกต่อไป เพราะเรามีพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรา

– สิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ให้เราทำ ได้แก่ รักกัน(ยน.13:34) , ประกาศฯ และ สร้างสาวก (มธ.28:19-20) , อธิษฐาน (มธ.6:9-13), เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s